Ideias Emergentes

Produção Cultural, CRL

ECO_Alberto Plácido

ECO_Alberto Plácido

em português

ECO és una instal·lació que recorre a la fotografia i que, quan depèn d’un sistema òptic (els miralls) prescindeix de la seva identitat individual per a relacionar-se amb els reflexes de si matexa, creant una nova percepció, amb múltiples interpretacions que oscil·len entre la realitat i la il·lusió, en una reflexió sobre el paper de la fotografia, com a mitjà de representació de la realitat i la seva importancia en la noció del paisatge.

És aquesta multiplicitat que caracteritza la instal·lació ECO, recorrent a la fotografia per a, en un sentit abarcador, explorar els límits de la seva capacitat de representació, partint de bases concretes com ho són les caixes, volums amb una materialitat assumida i fotografies d’objectes concrets del paisatge.

Aquests elements quan estan subjectes al sistema òptic creat a través dels miralls, es transformen en un joc entre l’observador i l’obra que explora i canvia el potencial deceptivo de la foto bé com la relació física i perceptual entre aquesta i l’observador.

És una percepció de distinció entre la definició de “real”, un “reflexe” del món, que denota simultàniament una representació del real a través de la fotografia (una semblança visual) i l’acte de la percepció mental d’aquesta realitat. Reproduïx la distància que queda entre veure (percepció a través de l’experiència) i pensar (percepció del real a través del fenomen mental

Alberto Plácido Fevereiro 2008

Anúncios
%d bloggers like this: